Module Sistem

bussiness laptop pencil paper

1. Căutare avansată surse de finanțare

Acest modul va permite beneficiarilor privați să introducă anumite date generale despre societatea pe care o administrează, cum ar fi coduri CAEN, data înființării, numărul mediu de angajați, profitul sau pierderea în ultimul exercițiu financiar, tipul de achiziții care se doresc a se face, locația implementării, etc, iar aplicația va returna toate axele care corespund căutării efectuate. Beneficiarul, dând click pe o axă, va avea aces la toată documentația aferentă, precum și la un rezumat de maxim 2 pagini, în care se vor prezenta condițiile principale ale solicitanților eligibili, valoarea finanțării, precum și alte informații importante. Orice căutare efectuată va putea fi salvată în baza de date, iar când va apărea un nou program care corespunde criteriilor de căutare, respectivul beneficiar va primi o alertă prin email sau SMS.

bussiness laptop pencil paper

2. Scriere proiect

Dacă Beneficiarul dorește să aplice pe un program identificat deja, o poate face prin intermediul aplicației, după cum urmează: se alege axa pe care se dorește a se depune un proiect, iar aplicația va încărca toate documentele și regulile respectivei axe. Beneficiarul începe prin introducerea datelor sale, precum și a partenerilor (în cazul consorțiilor).

După salvarea datelor se va trece la pasul următor, care va prezenta lista partenerilor, în dreptul fiecărui partener fiind lista de documente care trebuie completate, precum și indicații despre modalitatea de completare corectă a fiecărui document. Fiecare document va avea deja completate datele partenerilor, ele find preluate de la pasul anterior, în care s-au adăugat partenerii în consorțiu. La fiecare partener în parte va exista și opțiune de upload documente scanate, precum și de rearanjare în altă ordine. Fiecare document din aplicație va avea în dreptul său un icon care va semnaliza dacă respectivul document este gata de semnare și depunere, printare, sau dacă mai trebuie completat ceva. Documentele se vor completa direct în aplicație, editând câmpurile libere, iar necompletarea tuturor câmpurilor conform instrucțiunilor nu va permite beneficiarului să finalizeze respectivul document. Indiferent de stadiul documentului, el va putea fi oricând salvat, iar continuarea completării se poate face de orice user care a primit acces de la deținătorul contului în aplicație. Documentul se va putea finaliza de pe orice dispozitiv, chiar dacă nu este conectat la internet.

Pentru documentele care necesită anexarea altor documente, emise de diverse instituții (exemplu: certificat de urbanism), va exista un câmp special de upload documente adiționale, cu funcție obligatorie. În condițiile în care beneficiarul nu uploadează documentul solicitat, el nu va putea finaliza procesul de scriere a proiectului.

bussiness laptop pencil paper

3. Implementare proiect

În condițiile în care beneficiarului i se aproba proiectul cu finantare nerambursabila și este invitat la semnarea contractul de finanțare, aplicația va precompleta toate documentele (declarațiile) necesare, ele putând fi printate sau descărcate pe calculator. Acest modul poate fi folosit și de beneficiarii care nu au folosit modulul 2 pentru a elabora documentele necesare proiectului, însă ei vor trebui să furnizeze anumite date cum ar fi graficul de activități, graficul cererilor de plata/rambursare, detalierea bugetului, etc.

Beneficiarul va avea opțiunea de a crea mai multe conturi de angajați, pentru persoanele care vor indeplini sarcini specifice în cadrul proiectului. Fiecărui angajat i se vor aloca una sau mai multe sarcini (manager de proiect, responsabil achiziții, responsabil tehnic, expert financiar, etc.) și fiecărui angajat i se vor încărca automat de pe aplicație sarcinile specifice, cu regulile prestabilite.