Cine poate să acceseze fonduri nerambursabile?

Cine poate să acceseze fonduri nerambursabile?

Răspunsul exact la întrebarea din titlu poate fi stabilit doar după identificarea unei surse clare de finanțare, fie ea națională sau europeană. În principiu, însă, de fonduri nerambursabile pot beneficia autoritățile publice, microîntreprinderile, IMM-urile, ONG-urile, tinerii antreprenori sau fermieri, cercetătorii, fermierii, agricultorii, etc., cu condiția ca aceștia să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite de fiecare program în parte.

Cu toate acestea, de la identificarea sursei de finanțare potrivite și până la depunerea efectivă a proiectului și implementarea acestuia este cale lungă. Astfel, cei care aleg să meargă pe acest drum în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor, trebuie să știe că nu vor primi nimic pe gratis. Deși sunt și programe de finațare cu fonduri 100% nerambursabile, solicitantul tot trebuie să dovedească faptul că situația economică îi permite să realizeze cheltuielile ce vor fi decontate ulterior în proiect.

În general, însă, banii primiți prin astfel de fonduri sunt nerambursabile în proporție de maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului, ceea ce înseamnă că beneficiarul trebuie să asigure restul de 10%, dar și valoarea cheltuielilor neeligibile.

Așadar, în primul rând, pot beneficia de fonduri nerambursabile entitățile care dispun de propriile fonduri necesare desfășurării în bune condiții a proiectului propus.

În al doilea rând, pot beneficia de finanțare cei care dovedesc utilitatea proiectului propus prin realizarea unui plan de afaceri bine pus la punct. Astfel, dacă se scrie un proiect doar cu scopul de a obține un punctaj cât mai mare și șanse asemenea pentru aprobarea acestuia, fără a se ține cont și de specificul solicitantului și de capacitățile acestuia, riscul de a se renunța la contractul de finanțare devine destul de crescut. Pentru ca un proiect să se bucure de succes încă de la început și până la sfârșit, în perioada de sustenabilitate, trebuie ca acesta să fi fost conceput în așa fel încât să poată fi transpus cu ușurință și în realitate.

În al treilea rând, pot beneficia de finanțare nerambursabilă cei care sunt dispuși să gestioneze o birocrație excesivă. Atât în faza de elaborare a proiectului, cât și cea de implementare, este necesară întocmirea unor dosare stufoase de zeci și sute de pagini. De asemenea, timpul de așteptare pentru aprobarea și decontarea cheltuielilor este de multe ori mult prea mare și îi pune pe solicitanți în imposibilitatea de a continua derularea proiectului (în special pe cei care nu și-au prevăzut fonduri speciale pentru astfel de cazuri).

Și nu în ultimul rând, pot beneficia de fonduri nerambursabile, cei care sunt dispuși să depună un efort destul de mare în acest sens, pornind de la elaborare, apoi implementare și sustenabilitate. Efort pentru gestionarea sutelor de documente, dosare, cerințe și clarificări, dar și pentru a înțelege exact mecanismul acordării acestor tipuri de fonduri.

Astfel, odată ce solicitanții care aspiră la acești bani vor înțelege că nimic nu vine fără muncă și efort, se va ajunge la concluzia că merită din plin efortul depunerii un proiect pentru accesarea de fonduri nerambursabile, fie ele europene sau naționale, având în vedere că alternative prea multe pentru dezvoltare nu există.