Descrierea aplicației

Aplicația inovativă de managament al proiectelor cu finanțare nerambursabilă se adresează societăților din orice domeniu de activitate, atât timp cât respectivul domeniu poate fi dezvoltat prin accesarea de finanțări nerambursabile. Astfel, soluția va putea fi folosită cu un real succes de societăți ce activează în oricare din cele 10 sectoare prioritare: turismul şi ecoturismul, textilele şi pielăria, lemnul şi mobila, industriile creative, auto şi componente auto, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi a băuturilor, sănătatea şi produsele farmaceutice, energia şi managementul de mediu şi bioeconomia (agricultura, silvicultura, pescuitul şi acvacultura), biofarmaceutica şi biotehnologiile, și nu numai.

Soluția digitala nu reprezinta un simplu sistem de management al documentelor, ci unul specific, a cărui utilizare va reduce semnificativ timpii de verificare a documentelor si corecțiile financiare aplicate de către organizațiile implicate în sistemul de management al fondurilor. De asemenea, soluția propusă va avea drept rezultat reducerea semnificativă a timpului alocat managementului proiectelor cu fonduri nerambursabile, acest lucru ducând în mod direct la economie de timp și de resurse (umane, financiare) pentru beneficiari.

De asemenea, prin funcționalitatile pe care le va oferi, aplicația va facilita procesul de scriere și de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, prin generarea automată de documente specifice complete, corect întocmite (prin autocompletare), contribuind astfel, in mod direct, la creșterea atractivității fondurilor nerambursabile în rândul beneficiarilor de tip privat.

Aplicația de tip SaaS web & cloud based va fi accesibilă de pe orice dispozitiv conectat la internet, și își propune să rezolve majoritatea problemelor semnalate de beneficiari, după cum urmează:

  • opțiunea de căutare avansată va permite oricărei persoane să introducă niște date generale ale societății și i se va afișa în timp real lista programelor pe care poate depune un proiect, fiecare program având atașată toată documentația necesară;
  • opțiunea de management documente va scuti cel puțin 70% din timpul necesar completării documentelor atât pentru scrierea și depunerea proiectului, cât și pentru realizarea managementului intern în perioada de implementare, autocompletând automat, în fiecare document, toate informațiile care au fost introduse o dată în oricare din documentele respectivului proiect;
  • opțiunea de achiziții va face extrem de facilă pregătirea unei achiziții, începând cu autocompletarea tuturor datelor specifice pe un șablon corect și complet, precum și oferirea de informații personalizate pentru ca respectiva achiziție să se desfășoare în condiții de legalitate și transparență deplină;
  • opțiunea de alerte va permite beneficiarului să desemneze anumite persoane care se ocupă de managementul intern al proiectului și să seteze anumite alerte care se vor trimite pe email cu un anumit număr de zile înainte de data limită de depunere a unui document, dar și în ziua scadentă;
  • opțiunea de calcule financiare va efectua corect și automat toate calculele necesare pentru depunerea cererilor de plată și de rambursare, în așa fel încât toate cererile făcute vor fi 100% corecte din punct de vedere al calculelor.